Polityka prywatności

Administratorem danych serwisu internetowego www.kakadu.pl jest:
SUPER ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000547771, NIP: 524-27-77-396, REGON 360989650, o kapitale zakładowym 5000 zł, opłaconym w całości.

Użytkownik serwisu kakadu.pl podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie serwisu.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla prawnie usprawiedliwionych celów marketingowych.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do wysłania Użytkownikowi odpowiedzi na pytanie, które wysłał do serwisu.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Użytkownik serwisu kakadu.pl ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Sieć Sklepów Zoologicznych Kakadu Sp. z o.o.